Penge til Jellingprojektet!

 

Med den fornemme donation fra Bikubenfonden skabes der en enestående mulighed for at bidrage med arkæologisk (felt)konservering, in-situ bevaring samt naturvidenskabelige undersøgelser og  forskning

 

Som omtalt tidligere her på bloggen blev der i maj måned gennemført en konference i Jelling med henblik på at undersøge og diskutere mulighederne for at gennemføre nye forsknings- og formidlingsprojekter omkring Jellingmonumentet. Nu har Bikubenfonden doneret 23,3 mio. kr. over 4 år som beskrevet på http://www.natmus.dk/sw61648.asp. Det forventes, at der skal gennemføres nye arkæologiske udgravninger – der tales bland andet om at afgrænse residensområdet i Jelling. Til det formål skal der givet etableres et beredskab for feltkonservering, ligesom in situ opgaver kan komme på tale. Herudover taler projektmaterialet om ikke-destruktive naturvidenskabelige undersøgelser. På selve konferencen i maj præsenterede Mads og Henning ideen om en mobil analyseenhed, hvor man under selve udgravningsarbejdet dels kunne lave spontane naturvidenskabelige undersøgelser, dels kunne formidle disse på stedet under udgravningsarbejdet. Samtidig må der også være en oplagt mulighed for at etablere nogle tværgående samarbejdsprojekter mellem FA&R og NNU, som kan give ny viden og vise nye veje i den naturvidenskabelige indsamling og bearbejdning af data på Nationalmuseet. Det er endnu ikke helt klart for mig, hvordan processen omkring udvælgelsen af delprojekter bliver etableret, men jeg vil opfordre alle til at tænke tanker og få ideer til, hvordan vi kan bidrage til projektet. Måske skal vi umiddelbart efter sommerferien etablere en ”Jelling Task Force” som kan indsamle, koordinere og videreformidle ideer fra BA og evt. samarbejdspartnere til Jellingprojektet.

0 Kommentarer til “Penge til Jellingprojektet! ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar