Lidt nyt efter sommerferien

Jeg håber, at I alle har haft en god sommer. Jeg har selv haft en rigtig dejlig ferie på Lofoten med gode venner og en fantastisk natur – og vejret – tja…fint, synes jeg – ingen regn, vekslende skydække og sol de fleste dage med temperatur omkring 20 grader. 

Før ferien synes man altid, at der er lang tid til det, der skal ske efter ferien. Tilbage igen er der jo så rigtig mange ting, som trænger sig på. Den altoverskyggende begivenhed for os bliver jo nok åbningen af Din for evigt? Jeg besøgte vores udsendte kollegaer i Egmonthallen i går og synes allerede, det ser rigtig godt ud nu, selv om der endnu er et stykke vej, inden alt er på plads.

 

På fredagens ledergruppemøde vedtog vi at sætte arbejdet i gang med at etablere en kantine for alle i Brede i det nuværende Bibliotek i bygning 10 og flytte Biblioteket til den nuværende kaffestue i bygning 11. Der vil blive udarbejdet en tidsplan for projektet i den nærmeste fremtid. Jeg glæder mig til, at vi alle kan mødes og spise frokost under samme tag og håber, at vi alle får en lidt bedre fornemmelse af de mange ting, der foregår på Bevaringsafdelingen og i Brede.

 

Før sommerferien fik vi at vide, at der er kommet penge til Jelling-projektet. Husk at der er informationsmøde fredag den 29. august kl. 10.00 i biografen PP for interesserede.

 

Her efter sommerferien har vi modtaget høringssvar på udkast til de første tre europæiske standarder vedr. bevaring af kulturarven. Der er eksempelvis kommet ca. 60 sider med kommentarer til standarden vedrørende opvarmning af kirker. Det tyder på, at det er noget der optager vores kollegaer rundt om i Europa. Kommentarerne går mest på redigeringsmæssige og tekniske bemærkninger. Et stort flertal af lande er positive overfor at stemme ja til standarden, men fem lande har indikeret, at de ikke kan stemme ja med de nuværende formuleringer. De fleste af disse lande er heldigvis med i WG4 – den arbejdsgruppe, som har udformet udkastet, så mon ikke vi på det kommende møde i Marseille kan få disse lande med.

 

I juni måned var Per Kristian, Ebbe og jeg til møde med borgmesteren og embedsmænd i Lyngby-Taarbæk Kommune for endnu en(sidste?)gang at gennemgå mulige placeringer af magasiner til NM i nærheden af Brede, idet vi gerne ville høre om muligheden for at placere et magasin på Frilandsmuseet grund. Her har vi tænkt på arealet vest for Fjellerup Østergård som i dag vist nok betegnes som grenfolden. Arealet kan givetvis ikke bebygges med et tilstrækkeligt antal magasinkvadratmeter og der er givetvis en del myndighedsrestriktioner på området, men nu prøver vi ideen af. Vi har aftalt, at der udarbejdes et skitseprojekt, som vi kan vise kommunen. Dette arbejde er igangsat. Vi er stadig i god dialog med departementet og enige med dem om, at der skal ske noget meget snart.

 

I mange år har museets overordnede bevaringsstrategi for samlingerne været, at de skulle være i en tilstand, hvor de umiddelbart var egnede for forskning og formidling. Tiden og ENB-projektet har vist, at dette meget ambitiøse mål kun vanskeligt kan indfries og måske heller ikke er i takt med tidens holdning til bevaringsarbejdet. Der skal nu formuleres en ny strategi. Ledergruppen er blevet bedt om et udkast til Samlings- og Registreringsudvalget. Vi er i gang, men vil givet hen over efteråret sætte emnet til debat på enhederne og i afdelingen. I er meget velkomne med tanker, ideer og bemærkninger nu eller når der er et oplæg at forholde sig til.

 

Endelig har vi afleveret halvårsrapporten til direktionen om afdelingens økonomi og arbejdsplaner. Rapporten giver ikke anledning til nogen bemærkninger – heller ikke fra direktionens side. Vi overholder vores budgetter  Vi skal blot være opmærksomme på, at vi kun kan ansætte flere medarbejdere, hvis der kommer nye arbejdsopgaver med penge. Når Lene Floris starter på museet den 15. september vil vi kigge opmærksomt på økonomi, budget og arbejdsplaner for 2009 og frem, men allerede på mødet i samarbejdsudvalget i slutningen af august vil vi diskutere grundlaget og perspektiverne for de kommende arbejdsplaner.

0 Kommentarer til “Lidt nyt efter sommerferien ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar