Bevaringsafdelingen er partner i CATS!

Med en bevilling på 20 mio. kr. fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN er der nu skabt mulighed for at forskere og konservatorer fra Statens Museum for Kunst, Konservatorskolen og Nationalmuseet kan samle kræfterne og med baggrund i naturvidenskabelige metoder og teknisk indsigt, kan bringe ny viden om kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og materialebrug. Herudover vil samarbejdet give ny viden om ældningsprocesser, mere præcis diagnosticering af nedbrydningsforløb og dermed bidrage til bedre behandling og bevaring af kunst og kulturarv. Parnterne i CATS vil også etablere samarbejde med andre institutioner omkring centrets satsninger og formidling af ny viden.

Samarbejdet vil ske indenfor rammerne af Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring (CATS) som blev lanceret på Statens Museum for Kunst den 17. maj 2011 – se også:

http://www.smk.dk/om-museet/nyheder/artikel/nyt-center-for-teknisk-kunsthistorie-skal-sikre-den-faelles-kulturarv/

Bevaringsafdelingens forskere og konservatorer har en stor og bred erfaring med naturvidenskabelige analyse og forskning i bevaring af den materielle kulturarv og ikke mindst i de forbyggende tiltag som altid skal følge en konservering eller restaurering af et kunstværk hvad enten det drejer sig om et lærredsmaleri, interiører i kirker og historiske bygning. Denne erfaring vil bidrage til centrets kompetenceopbygning og være med til at skabe grundlaget for centrets bæredygtighed på lang sigt.

Et bidrag til CATS vil være baseret på det forskningsprojekt POPART (Preservation of Plastic ARTefacts in Museums), som seniorforsker Yvonne Shashoua i øjeblikket udfører om bevaring af moderne materialer og kunstværker – se

http://www.natmus.dk/sw81514.asp

samt museets deltagelse i PRIMI (Plastic Research and Innovation for Museums and Industry) se:

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/hos-konservatoren/kunstvaerker-af-plastik-hvordan-bevarer-vi-dem-for-eftertiden/primi/

Nationalmuseets banebrydende forskning i lavenergi klimakontrol af museumsmagasiner vil også kunne indgå i CATS arbejde med at forebygge yderlige nedbrydning af kunstværker efter en restaurering se:

http://www.natmus.dk/sw81806.asp

Bevaringsafdelingen udfører også forskningsbaseret restaureringsarbejde, hvor erfaringer og viden vil kunne bidrage til CATS – eksempelvis fra restaureringsarbejdet med et vandskadet loftsmaleri udført af Hendrik Krock fra Frederiksbergs Slot

http://aktuelbevaring.natmus.dk/loftmaleri-fra-frederiksberg-slot-reddes-efter-vandskade.html

0 Kommentarer til “Bevaringsafdelingen er partner i CATS! ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar