3 nye udkast til CEN standarder om bevaring af kulturarven er i høring!

Fra WG3: Test methods er der udarbejdet forslag til nye standarder. Jeg har ligesom sidst lagt udkastene på R-drevet (R:\CEN standarder til høring\WG3). Titlerne er:

 

prEN 15801 Conservation of cultural property – Test methods – Determination of absorption by capillarity

 

prEN 15802 Conservation of cultural property – Test methods – Measurement of static contact angle

 

prEN 15803 Conservation of cultural property – Test methods – Determination of water wapour permability (dp)

 

Standarderne er primært udarbejdet med henblik på stenkonservering. Kommentarer skal sendes til formanden for den nationale spejlkomité Michael Højlund Rasmussen (mhr@konsv.dk) senest den 1. september 2008.

 

Forkortelser:

CEN: Comité Européen de Normalisation (European Committee for standardization)

TC 346: Technical Committee 346 Conservation of Cultural Property

S-388: Den nationale spejlkomite under dansk standard hvor Michael Højlund Rasmussen er formand

WG3: Test methods hvor Susanne Trudsø repræsentere S-388

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer til “3 nye udkast til CEN standarder om bevaring af kulturarven er i høring! ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar